Billiet, Spoga + Gafa 2023, Cologne

standsize: 84 m²

fair: Spoga + Gafa, Cologne